Венера

е свързана с нашите чувства, символизира любов и взаимоотношения

Венера