Планети

Освен текущи дати, сме включили и астрономически дати в таблицата, вижте дати в астрологията.

8a9E09'H43'b10c11d12eK16°14'1f2g3h4i5D11°21'jJ24°27'A27°49'6G35'F40'C14°39'k7lI18°51'B22°42'
20s35' A Слънцето · Козирог j 27°49' (i)
7s38' B Луната · Риби l 22°42' (l)
17s40' C Меркурий · Водолей k 14°39' (j)
23s00' D Венера · Козирог j 11°21' (i)
14n18' E Марс · Телец b 5°09' (a)
19s05' F Юпитер · Водолей k 6°40' (j)
19s44' G Сатурн · Водолей k 3°35' (j)
13n20' H Уран · Телец b 6°43' (a)
5s23' I Нептун · Риби l 18°51' (k)
22s25' J Плутон · Козирог j 24°27' (i)
K за време тип резултат и дата

Личен хороскоп

Слънцето То характеризира темперамента ни, личността ни и начина, по който другите ни възприемат. То е нашият извор на енергия... Луната Тя характеризира сърцето, душата и същността ни. Ние ставаме срамежливи и чувствителни под въздействието на Луната. Меркурий характеризира нашия интелект и възможността да изразяваме себе си; влияе на връзките ни и на личностното ни развитие.... Венера е свързана с нашите чувства, символизира любов и взаимоотношения Марс характеризира нашата сила (физическа и умствена), също така и сексуалния ни живот, здравето и спорта Юпитер Той е символ на развитие и създаване, но влияе отрицателно на рискован бизнес и хазарт Сатурн Обикновено е свързан с препядствия и ограничения; ставаме сериозни и самотни Уран символ на технически напредък и нови идеи Нептун символ на загърбване на собственото ни его и проблеми с идентичността Плутон се асоциира със съдбоносни теми, смърт, оцеляване, забрана, справедливост, обикновено в дългосрочен план Асцендент характеризира нашата първоначална енергия, поглед към света и убеждения