Планети

Освен текущи дати, сме включили и астрономически дати в таблицата, вижте дати в астрологията.

aE16°26'11C49'b12H23°37'D27°53'F29°06'A31'K28'c1d2e3f4g5B14°36'h6i7j8J40'k9l10G18°13'I29°28'
20n28' A Слънцето · Близнаци c 1°31' (b)
18s39' B Луната · Скорпион h 14°36' (g)
11n50' C Меркурий · Телец b 8°49' (a)
19n07' D Венера · Телец b 27°53' (b)
5n20' E Марс · Овен a 16°26' (l)
19n14' F Юпитер · Телец b 29°06' (b)
6s19' G Сатурн · Риби l 18°13' (k)
18n25' H Уран · Телец b 23°37' (a)
1s20' I Нептун · Риби l 29°28' (l)
22s47' J Плутон · Водолей k 1°40' (j)
K за време тип резултат и дата

Личен хороскоп

Слънцето То характеризира темперамента ни, личността ни и начина, по който другите ни възприемат. То е нашият извор на енергия... Луната Тя характеризира сърцето, душата и същността ни. Ние ставаме срамежливи и чувствителни под въздействието на Луната. Меркурий характеризира нашия интелект и възможността да изразяваме себе си; влияе на връзките ни и на личностното ни развитие.... Венера е свързана с нашите чувства, символизира любов и взаимоотношения Марс характеризира нашата сила (физическа и умствена), също така и сексуалния ни живот, здравето и спорта Юпитер Той е символ на развитие и създаване, но влияе отрицателно на рискован бизнес и хазарт Сатурн Обикновено е свързан с препядствия и ограничения; ставаме сериозни и самотни Уран символ на технически напредък и нови идеи Нептун символ на загърбване на собственото ни его и проблеми с идентичността Плутон се асоциира със съдбоносни теми, смърт, оцеляване, забрана, справедливост, обикновено в дългосрочен план Асцендент характеризира нашата първоначална енергия, поглед към света и убеждения