Сатурн

Обикновено е свързан с препядствия и ограничения; ставаме сериозни и самотни

Сатурн