Асцендент

характеризира нашата първоначална енергия, поглед към света и убеждения

Асцендент