12.10. 2019

Уран в опозиция

През есента, на 22 октомври, ще можем да видим планетата Уран в опозиция на Слънцето. Това рядко явление се случва, когато Уран заема позиция, противоположна на нашата родителска звезда, като същевременно е напълно осветен от нея и по този начин създава идеалните условия за неговото наблюдение в небето. Под въздействието на слънчевата светлина, Уран ще изглежда по-голям и ще се вижда по-ясно отпреди. Ще бъде видим през цялата нощ.

В резултат на това, използвайки телескоп, ще имаме отличната възможност да видим третата по големина планета в нашата слънчева система - един от така наречените гиганти. Ако ще наблюдавате това явление направо от обсерваторията, вероятно ще имате късмет да видите блестящия пръстен на Уран, заедно с 27-те луни, които обикалят около него.