7.1. 2019

Пълнолуния и новолуния през 2019

Като всяка година е важно активно да се грижите за здравето си. Хвърляйте по едно око на нашия уебсайт, където можете да научите за важните фази на Луната - в разделите Пълнолуния 2019 и Новолуния 2019. По този начин ще знаете кога да внимавате за отрицателните ефекти от тези природни феномени, защото Луната не само влияе на гравитацията на Земята или интензитета на приливите и отливите, но също така има и голям ефект на психиката и човешкото здраве. Особено в периода на новолунията и пълнолунията. Не оставяйте нищо на шанса и разберете за конкретните дати от нашите календари.