10.11. 2020

Какво казва за теб Китайският хороскоп?

За разлика от западния хороскоп, Китайският се основава на съвсем различна система - знаците не се променят въз основа на месеците, а въз основа на годините. Те се символизират от дванадесет животни. Целият цикъл продължава дванадесет години, а животните в този хороскоп са следните: плъх, вол, тигър, заек, дракон, змия, кон, коза, маймуна, петел, куче и прасе. Освен това хороскопът е разделен на пет природни елемента: дърво, вода, метал, огън и пръст.

Какво казва за теб Китайският хороскоп?

Вижте раздела "Аспекти" на нашия уебсайт, за да прочетете повече информация за Китайския хороскоп.