7.4. 2016

Юпитер, Сатурн и Марс ще бъдат по-близо до Земята през следващите дни.

Влиянието на Сатурн и особено на Юпитер ще се засили значително, а от друга страна, влиянието на Марс ще намалее.

Юпитер, Сатурн и Марс ще бъдат по-близо до Земята през следващите дни.

Юпитер ще доминира на небосклона, като на 8 март той ще премине в противостоене на Слънцето. Юпитер ще се вижда през цялата нощ. Положително влияние може да се очаква особено в областта на личностното развитие. Тази планета управлява главно интелектуалното ниво на нашата личност.

Сатурн се вижда на нощното небе сравнително ниско на хоризонта и по-добре през втората половина на нощта. Тази планета ще ни влияе предимно, когато взаимодействаме с други хора, което ще се отрази както на личните взаимотношения, така и на тези на работното място.

Вижте нашия уебсайт за повече информация...