10.1. 2023

Ретрограден Меркурий

Всяка планета обикаля около Слънцето с различна скорост и когато Земята „изпревари“ друга планета, тогава от гледна точка на Земята изглежда, че планетата се движи назад, ние наричаме това ретроградност на планетата. Сега се фокусираме върху ретроградността на Меркурий, която ще се случи 4 пъти през 2022 г. и за първи път между 14 януари и 4 февруари. В този период от време можем да изпитаме всякакви трудности, свързани с комуникацията, а не само вербалната, например почти всички прекъсвания на социалните мрежи са се случили, когато Меркурий е бил ретрограден. Затова бихме ви посъветвали да внимавате с онлайн комуникацията си и може би също така да помислите за бекъп на данните на вашия лаптоп. Както и да изпитате тази ретроградност, не си позволявайте да излезете от равновесие, като не можете да предавате мислите си ясно или като другите не ви говорят по същия начин, както обикновено.

Ретрограден Меркурий