31.5. 2019

Юпитер в опозиция

В приятното, почти лятно време на 10 юни, ще можем да наблюдаваме Юпитер в опозиция на Слънцето. Това забележително явление се случва, когато Юпитер и нашата родителска звезда са на противоположни позиции спрямо Земята. Благодарение на това, ние ще имаме най-добрата възможност да наблюдаваме Юпитер; той ще бъде видим практически през цялата нощ.

Определено не бива да пропускаме възможността да видим най-голямата планета в нашата слънчева система в най-близко положение до Земята, тъй като тя ще изглежда много по-голяма и по-ярка от обичайното. Тя ще се представи в пълното си величие и ще можем да я наблюдаваме в нощното небе, без да използваме телескоп. Но ако разполагате с необходимото оборудване, ще можете да видите и галилеевите луни на Юпитер - Йо, Европа, Ганимед и Калисто.