3.4. 2017

Астрологични домове

Въпреки, че предимствата на астрологичните домове за хороскопа, често са спорни, всеки астролог ги е използвал, рано или късно. Няколко системи от домове са създадени по време на развитието на астрологията – Плацидус, Кох и Региомонтан или система от слънчеви домове, някои от тях все още се използват. Въпреки, че тези системи имат няколко различия, и то доста големи, те винаги се съгласяват за основното. Броят на домовете винаги е дванадесет и първоначалният (първият) дом винаги е Асцендент - намира се на изток в хороскопа. Следователно, хороскопа е разделен от домовете на дванадесет части. Всеки дом символизира определена част от живота на хората. Домът пълен с планети е по-важен, отколкото празния.

Астрологични домове

Това е схема на домовете, една от най-използваните системи Региомонтан:

Първият дом – първоначалният, който приема знака на Асцендент. Той символизира нашите физически характеристики, разграничава ни от хората родени в същия ден (ако те са родени по друго време). То влияе на нашата личност, начина, по който се държим и начина, по който другите ни възприемат, но също така и на външния ни вид.

Вторият дом символизира общите материални ценности. Начинът, по който ние възприемаме нашето лично имущество, сигурност и благосъстояние. Също така засяга нашите разходи и как ние оценяваме себе си и останалите. Влиянието на този дом може да се види в нашата връзка с природата и във взаимоотношенията ни с другите.

Третият дом е символ на обучение и комуникация. Той е свързан с нашите духовни способности, мислене и връзки с другите. Той засяга нашето отношение към пътуването или към пътешествията като цяло (например, пътуване с цел разширяване на познанията). Благодарение на този дом, някои от нас обичат да пътуват и се разбират добре с другите в обществото.

Четвъртият дом представлява дома и неговите корени. Това просто е мястото, където се чувстваме в безопасност и спокойни. Не е задължително да символизира къща или постройка, може да символизира човек, с който чувстваме тези емоции, с който се чувстваме добре. Свързан е с притежание или също така с родители.

Петият дом символизира умението за себеизразяване и творчество. Представлява нуждата да направим безсмъртно нашето съществуване и да оставим нещо след себе си. Хобитата, артистичните дейности и децата принадлежат на този дом. Засяга начина, по който се възприемаме и усилията да се различаваме от другите.

Шестият дом е символ на работата, задълженията и нашето здраве. Влияе на връзките ни с другите, особено, когато става дума за подчинение. Свързан е с ежедневни действия, връзки на работното място. Засяга и нашето отношение към здравето ни и умението да се грижим за него.

Седмият дом е дом на залязващ знак, Десцендент, символизира лични и интимни връзки. Представлява личности, които са ни много близки и какви взаимоотношения имаме с тях. Свързан е с нашето социално съзнание и способността да се приспособяваме. По този начин, знакът в този дом представлява идеален партньор, към който трябва да сме привлечени.

Осмият дом символизира задоволяване на всичките ни нужди. Силно засяга нашата духовност. Роднините и собствеността ( и нейното създаване) са от решаващо значение за този дом. Той често се свърза с окултизъм, магия и фантазия.

Деветият дом е символ на пътуване, обучение и философия на живота. Свързан е с желанието на човек да се развива през цялото време. Това е сфера на дългосрочни цели, планове и бъдеще по принцип. Религията, църквата и законът също принадлежат към този дом. Той може да бъде изразен с желание за пътешествия и общуване.

Десетият дом е символ на нашата кариера, престиж и репутация. Представлява желанието да придобием нова идентичност в обществото и да гледат на нас като на авторитет. Той е свързан и с работата, нашата позиция в йерархията и нашата репутация. Засяга национални и други дълбоки въпроси.

Единадесетият дом е символ на приятелството, обществото и идеалите. Свързан е възможността ни да се интегрираме, но също така и с нашите желания, цели и надежди. Хората, които срещаме през живота си и, които или ни помагат или влияят на нашия живот, принадлежат към този дом.

Дванадесетият дом символизира подсъзнанието, емоциите и тайните. Той е една област на проблеми и ограничения. Още повече, той символизира проблеми, лъжи и трудности, които трябва да преодолеем. Позволява ни да възприемаме света в перспектива. Отдалечава ни от ежедневния ни живот и ни подкрепя с фантазии.